Mám nyní za sebou fotografování necelé poloviny vozů Tatra 77 a 77A, ale té „snažší“ poloviny. V další části nás čekají o mnoho složitější jednání s majiteli a cestování za oceán. Urazili jsme už dlouhou a zajímavou cestu do různých koutů Evropy, ale nyní jsou před námi další velké výzvy.

Half or the Tatra 77 and 77A vehicles, the ‘easier’ half, have already been shot. Now the second, and much more complicated, half with negotiations with owners and travels across the ocean lies ahead. We have already been on an interesting journey all around Europe, but bigger challenges now await us.

Hlavním znakem a symbolem výstavy je tvar kapky, zásadní designové dogma pro Tatru 77 a následující tzv. „aerodynamické tatry“. Výstavu bude tvořit 5 až 7 samostojných panelů kapkovitého půdorysu o délce 5,1 metru (shodná délka s vozem T77) a výšce 2 metry. Konstukce panelů je inspirována stavebnicovým systémem z tabulí železného plechu (0,6mm), realizovaným při výstavě „Stíny paměti“ na Pražském hradě v roce 2014. Celý systém je šroubovaný, demontovatelný na prvočásti o maximální velikosti 1 x 2 m a tedy do budoucna přenositelný pro další následné instalace. Jednotlivý panel pojme 8 až 16 velkoformátových fotografií 75 x 50 cm a kulatá čelní strana je věnována textovým panelům výstavy o historii vývoje vozů Tatra 77 a 77A, osobnostech jejich konstruktérů a o mnoha dobovým kontextech, ať už z pohledu tehdejší automobilové produkce nebo i společenských vlivů těsně před druhou světovou válkou.

The logo of the exhibition is the shape of a drop, which was the key design dogma for the Tatra 77 and the following so called aerodynamic Tatras. The exhibition will consist of five to seven panels in the shape of a drop with the dimension 5,1 meters (the length of a Tatra 77) by 2 meters. When creating the panels, the inspiration came from how the sheet iron plates for the exhibition ‘Shadows of Memory’ at Prague Castle in 2014 were created. The entire system is screwed together and can be taken apart into pieces measuring a maximum of 1 x 2 meters, meaning it will be easy to transport for future exhibitions. Each iron plate will hold 8 to 16 large format photographs, 75 x 50 cm, and the curved section at the front will contain text panels concerning the history of the development of the vehicles Tatra 77 and 77A, the characteristics of their construction, and their contemporary context such as the automobile production at that time and the social impact of the time right before the second world war.

Přelomová a dodnes úchvatná Tatra 77 je pro mne velké krásné fotografické a badatelské téma a zaslouží si tu velkorysou ambici

The groundbreaking Tatra 77, which is stunning yet today, is an interesting subject to research and shoot, and deserves such large ambitions.

S úctou děkuji všem, kteří mi s realizací projektu pomáhají!

A sincere thank you to those who are helping me carry out this project!

Vladimir Cettl

Poděkování institucím / Thanks to the following organizations:

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici, Národní technické muzeum v Praze, Verkehrshaus Luzern, Ecorra, Union Old Car, Muzeum města Ústí nad Labem, Vědecká knihovna UJEP…

Představení výstavního projektu – česká verze >>>

Presentation of the exhibition project –English Version >>>