Kalendář 2019 – Tatra ve světě / Tatra in the World

V roce 2018 jsem navštívil dva německé srazy fandů a majitelů auto-veteránů značky Tatra. Nejprve jsem dojel na setkání saských tatrováků v poklidném městečku Liepe, severovýchodně od Berlína, poblíž polských hranic. Bylo to nejen setkání mnoha krásných automobilů, ale především příjemným setkáním mnoha dobrých přátel. O několik týdnů později jsem vyrazil na sraz klubu Tatra RegisterDeutschland v Ostfrieslandu u Severního moře, kde bývá příjemná mezinárodní účast. V srpnu jsem odletěl za oceán do Spojených Států do Los Angeles, kde se konala autogramiáda mé knihy „Zátiší s vraky Tatra“ a při té příležitosti svolali přátelé Paul Greenstein a DydiaDelyser sraz tamních kalifornských tatrováků. Pro Američany velmi nevšední podívanou si nenecghal ujít i známý televizní moderátor Jay Leno.Z fotografií pořízených na těchto třech zahraničních setkáních jsem poskládal sérii fotografií do tohoto kalendáře pro rok 2019 „Tatra ve světě“. Všem účastníkům děkuji za velmi milá setkání. Rád bych do svých snímků dostal tu pohodu, kterou jsem s Vámi mohl zažívat!

In 2018, I visited two German get-togethers forfans and ownersof veteranTatras. First, I visited a gathering for Saxon Tatra lovers in the peaceful town of Liepe, north-east of Berlinnear the Polish border. Not only were there plenty of beautiful carsthere, but above all it was a nice get-together with many good friends. A few weeks later I went to a Tatra Register Deutschland club meeting in Ostfriesland by the North Sea. This meeting is usually graced by a number of international participants. In August I flew across the ocean to the United States and Los Angeles, where the rewas a book signing for my book „Still Life with Tatra Wrecks“. While I wasthere, my friends Paul Greenstein and Dydia Delyser organised a get-together for Californian Tatra lovers. As such a spectacle is so unusual in America, it was not missed even by the famous television presenter Jay Leno. For the 2019 calendar „Tatra in the World“ I have pieced together a series of photos from these three get-together sabroad. Thank you to everyonewho was there and made it so great. I hope that the good times we had together shine through in my photos. 

Im Jahr 2018 besuchte ich in Deutschland zwei Treffen der Freunde und Besitzer der Oldtimerfahrzeuge der Marke Tatra. Zuerst nahm ich an einem Treffen der sächsischen Tatra-Freunde im ruhigen Städtchen Liepe, nordöstlich von Berlin, nahe der polnischen Grenze, teil. Es war nicht nur ein Treffen vieler schöner Autos, sondern vor allem ein schönes Treffen vieler guter Freunde. Ein paar Wochen später machte ich mich auf den Weg zum Treffen von Tatra Register Deutschland nach Ostfriesland an der Nordsee, wo stets eine angenehme internationale Teilnahme herrscht. Im August flog ich dann über den großen Teich in die Vereinigten Staaten nach Los Angeles, wo ich anläßlich der Herausgabe meines Buches „Stillleben mit Tatra-Wracks” Autogramme gab, und bei dieser Gelegenheit organisierten Paul Greenstein und Dydia Delyser ein Treffen der kalifornischen Tatra-Freunde. Für Amerikaner ungewöhnliches Spektakel wollte sich der bekannte Fernsehmoderator Jay Leno nicht entkommen lassen. Aus Fotos, die bei diesen drei internationalen Treffen entstanden, habe ich eine Fotoserie für 2019 in diesen Kalender „Tatra in der Welt” aufgenommen. Bei allen Teilnehmern bedanke ich mich für die sehr netten Treffen. Gern möchte ich die gute Laune in den Fotos festhalten, die ich mit Ihnen erleben konnte!

– formát: A3+ 48 x 33 cm
– rozsah: 13 listů
– každý výtisk je číslovaný