Přemýšlím o iluzích druhé poloviny 20. století. Žili jsme v iluzi míru, že se v Evropě nebojuje a že se hrůzy 2. světové války už nesmí opakovat, ale ve skutečnosti se celá společnost stále připravovala na další válku. V igelitových pláštěnkách na polích jsme se jako děti cvičili, jak přežít chemický či jaderný útok. Hrozba nového válečného konfliktu nad námi stále visela. Historie to zdánlivé období míru dnes trefněji pojmenovává jako období války studené. Trvalo dlouhá desetiletí, mělo různé fáze, krize, milníky, výhry i prohry, ale mír to byl jen zdánlivý.

Letectví bylo jedním z nejdůležitějších vojenských odvětví této éry. Východ se západem soutěžily ve vzduchu v rychlosti, doletu i početní převaze. Technologický vývoj nutil obě strany k rychlým obměnám velkého počtu strojů. Proto dnes můžeme narazit ve vojenských muzeích na přebytek letecké techniky z časů studené války.

Při svém pátrání jsem ale brzy zjistil, že na rozdíl od starých automobilů vraky letadel nenajdu někde ve stodolách či zahradách. Vojenské stroje se do rukou soukromých majitelů dostávají obtížně. Zaměřil jsem se tedy na muzea a spolky leteckých nadšenců. V tom je Česko úžasná země, protože Češi jsou srdcaři a snaží se při životě držet i to, co z ekonomického hlediska nedává smysl. Předpokládám, že právě proto je u nás tolik muzeí letecké techniky. Jenže já nestojím o hezká a zrestaurovaná letadla, já opravdu hledám vraky. Musel jsem tedy najít sběratele, kteří na drahé restaurování nemají a ukazují historii takovou, jakou potřebuju já – původní i chátrající zároveň. A protože opravování letadel je opravdu náročný koníček, objevil jsem jich nakonec docela dost. Fotografování proběhlo v letech 2014–2019 v pěti zemích: Česko, Slovensko, Německo, Polsko a na Kubě.

ABANDONED COLD WAR AIRCRAFT | Vladimír Cettl

The latter half of the nineteenth century was full of illusions. We lived in an illusion of peace, an illusion that Europe was not at war and that the horrors of the Second World War would not be repeated. But in reality, society was preparing for the next war. As children we donned thin plastic ponchos and practised how to survive a chemical or nuclear attack out in the fields. The threat of a new military conflict hung in the air constantly. History now denotes this time of apparent peace more accurately as the Cold War. It lasted for several long decades, passed through various phases, crises, milestones, victories and defeats, but peace was only illusory.

Air forces were one of the most important military branches during this era. East and West competed in speed, flying range and numerical superiority. Technical development forced both sides to quickly replace large numbers of machines, which is why we can now find surplus aircraft from the Cold War on display in military museums.

As I started my search, I soon found that, as opposed to old cars, planes are not often found in barns or backyards. It is not easy for private owners to get their hands on military machines. I hence focused on museums and associations for aviation enthusiasts. The Czech Republic is a wonderful country in this sense, because Czechs are sentimental people and try to keep things alive even if it does not make sense financially. I presume that is why we have so many aviation museums. But the thing is, I am not interested in those nicely restored, polished planes. I am after old, rusty ones. And so I had to look for collectors who could not afford expensive restorations and who were showing history the way I wanted it – authentic and dilapidated. And since repairing planes is such a demanding hobby, I ended up finding plenty. The photos were taken 2014–2019 in five countries: Czech Republic, Slovakia, Germany, Poland and Cuba.

UKÁZKA >>> | SAMPLE >>>

POPIS | DESCRIPTION

Formát: 29 x 24cm | Dimensions: 29 x 24cm / 11,4″ x 9,4″

Rozsah stran: 128 | Number of Pages: 128

Jazyk: česky a anglicky | Languages: Czech and English

Pevná vazba | Hardcover

Náklad: 333 | Numbers of Copies: 333

Všechny výtisky jsou číslované a podepsané | All prints are numbered and signed

První vydání | First Edition

ISBN:  978-80-270-6364-2


CENY | PRICES

Cena knihy Vraky letadel studené války: 777 Kč

Price of the book Abandoned Cold War Aircraft: €29 / £27 / $32

Cena poštovného v ČR: s dobírkou 123 Kč, při platbě předem na účet 83 Kč

Shipping EU: €19

Shipping GB: £17

Shipping US: $26


OBJEDNÁVKA | ORDER

Objednávka na e-mail vladimir@cettl.cz by měla obsahovat požadovaný počet kusů zboží (knihy) a Vaši doručovací adresu. V odpovědi se dozvíte číslo Vašeho výtisku a celkovou cenu včetně poštovného. Pro zasílání v České republice preferuji platbu na dobírku, ale po dohodě je možná i platba na účet či přes paypal.

Send your order to vladimir@cettl.cz with the required number of items (books) and your address We will then send you the number of your copy and the total cost, including shipping costs. Payment can be made via bank transfer or paypal.com.


SLEVA | SALE

Využijte slevu 11% při objednání 2 kusů a více – platí pro knihy i kalendáře.

Take advantage of 11% discount when ordering 2 pieces or more – valid for both books and calendars.